Vrchní referent/rada Oddělení pozemkových úprav (Teplice)

Státní pozemkový úřad nabízí v Teplicích volnou pracovní pozici "Vrchní referent/rada Oddělení pozemkových úprav". Nástupní mzda je 19 760 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/rada Oddělení pozemkových úprav
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Teplice
Mzda:
19 760 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 002 Teplice
Husitská 1071
415 01 Teplice 1

Další informace o volném místu

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě do 10. platové třídy (zde uveden 1. stupeň, další stupně se odvíjí dle započitatelné praxe).
Místo je vhodné i pro absolventy
NÁPLŇ PRÁCE služebního místa:
- zajišťování zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.,
- zajišťování zadávání veřejných zakázek v oblasti pozemkových úprav,
- zajišťování zadávání ostatních veřejných zakázek a dalších činností v návaznosti na činnosti v pozemkových úpravách.
POŽADAVKY na účastníka výběrového řízení:
- je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě],
- dosáhl věku 18 let,
- je plně svéprávný,
- je bezúhonný,
- dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb.], tj. minimálně vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu
- má potřebnou zdravotní způsobilost.
Kromě listin, dokládajících splnění výše uvedených požadavků, musí uchazeč v rámci podané žádosti doložit strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.
Veškeré doplňující informace k požadavkům na účastníka výběrového řízení jsou uvedeny na: https://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad/volna-pracovni-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-pozemkovych-uprav-krajsky-pozemkovy-urad-pro-ustecky-kraj-3.html
NABÍZÍME:
- stabilní zaměstnání ve státní sféře na dobu neurčitou,
- zajímavé finanční ohodnocení - osobní ohodnocení k platu, mimořádné odměny,
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna,
- možnost čerpání služebního volna (k individuálním studijním účelům, k zařízení osobních záležitostí),
- vzdělávání - možnost účasti na školeních,
- stravenky,
- příspěvky na penzijní připojištění, poukázky na sport, kulturu, zdraví a rekreaci.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno 24. 1. 2019. Na níže uvedené internetové adrese jsou veškeré další informace a požadavky na podání žádosti:
https://www.spucr.cz/statni-pozemkovy-urad/volna-pracovni-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-pozemkovych-uprav-krajsky-pozemkovy-urad-pro-ustecky-kraj-3.html
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo o zařazení na služební místo PODANÉ VE LHŮTĚ DO 8. 2. 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@spucr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID Datové schránky: z49per3).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) MUSÍ BÝT OZNAČENA slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada Oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj".

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Jan Panzner

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 30.1.2019