Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Bílina
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50/4
41801

417810844

Další informace o volném místu

Požadavky:

splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost), znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz skupiny "B" - výhodou, zkušenosti s vedením lidí - výhodou, zkoušky odborné způsobilosti (na úseku sociálně právní ochrany dětí) - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech), originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 20.10.2021
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VŘ- VOSPOD - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Informace: Mgr. Eva Böhmová, tel. 417 810 930, mob. č. 607 097 714. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele

Městský úřad BÍLINA
Petra Prchalová
personální
417810844
prchalova@bilina.cz


Poslední změna: před 1 týdnem