Úřad územního plánování (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Úřad územního plánování". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Úřad územního plánování
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Bílina
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50/4
41801

Další informace o volném místu

Požadavky:
dosažené vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování, vysokoškolské vzdělání príbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, GIS). flexibilita, dobré organizacní a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz skupiny „B“, orientace v katastrálních mapách, výpisech z listu vlastnictví, znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, orientace v projektové dokumentaci staveb, v územních plánech obcí, výhodou jsou zkušenosti z oblasti státní správy a splněná ZOZ na úseku územního plánování

Písemná přihláška k výberovému řízení musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad):
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří mesícu (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 16.05.2022
Způsob podání prihlášky: v obálce označené „Úřad územního plánování - neotevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Brežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Informace: tajemník městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch, tel. 417 810 810, mobil 602 112 323 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny