Technik II (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Technik II". Nástupní mzda je 14 740–19 160 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Technik II
Obor(y):
Informační technologie , Kultura a sport
Obec:
Bílina
Mzda:
14 740–19 160 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Střední odborné (vyučen)
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50
418 01 Bílina 1

+420 417 810 930

Další informace o volném místu

pozice zařazena do organizační složky "Kulturní centrum Bílina"
Požadavky:
dosažené minimálně střední vzdělání s výučním listem
řidičský průkaz skupiny B
manuální zručnost (drobné opravy)
základní znalost osvětlovací techniky
základní znalost ozvučovací techniky
časová flexibilita, spolehlivost
vstřícnost při přípravách kulturních akcí
dobrá fyzická zdatnost nutná při stěhování techniky

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad):
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely této veřejné výzvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 21.01.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VV - technik KC - neotevírat" - osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině
Kontakt: Mgr. Eva Böhmová - vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tel. 417810930, mobil 603489938, e-mail: bohmova@bilina.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Eva Böhmová
+420 417 810 930
bohmova@bilina.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 8.1.2019