Stavební, právní III (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Stavební, právní III". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Stavební, právní III
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Bílina
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50/4
41801

Další informace o volném místu

Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo dosažené minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, případně příbuzného oboru (např.geodézie), znalost příslušných zákonů, zejména zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a souvisejících předpisů, znalost zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) - výhodou, vyšší počítačová gramotnost (znalost práce na PC, MS Office), trestní bezúhonnost, ochota a schopnost vzdělávat se, samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu, praxe ve veřejné správě nebo samosprávě výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad):
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech včetně kontaktu (telefon, e-mail)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručit nejpozději 30.05.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VŘ - stavební, právní - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody smluvních stran
Informace: Ing. Ladislav Kvěch - tajemník MěÚ Bílina, tel. 417 810 810, mobil 602 112 323
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny