Sociální pracovník - terén IV (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Sociální pracovník - terén IV". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník - terén IV
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Bílina
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50/4
41801

Další informace o volném místu

na plný úvazek, dobu určitou (po dobu dlouhodobé nemoci)
Požadavky:
splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dosažené min. vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost)
znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz skupiny "B" výhodou, praxe ve veřejné správě a sociálních službách výhodou, zkoušky odborné způsobilosti (na úseku sociálně právní ochrany dětí) výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 16.05.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VŘ- SP - terén IV - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Informace: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Eva Böhmová, tel. 417 810 930, mob. č. 607 097 714. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny