Sociální pracovník - opatrovník (Dubí)

Město Dubí nabízí v obci Dubí volnou pracovní pozici "Sociální pracovník - opatrovník". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník - opatrovník
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Dubí
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Městský úřad DUBÍ
Ruská 264/128
41701

417554628

Další informace o volném místu

Charakteristika pozice:
- Vykonává pozici veřejného opatrovníka osob omezených nebo zbavených svéprávnosti v pobytovém zařízení a domácnostech.
- Vede evidenci a spisovou dokumentaci svěřených opatrovanců.
- Stará se o naplnění práv opatrovanců a chrání jejich zájmy.
- Provádí šetření u osob, u kterých byl podán podnět na omezení nebo zbavení svéprávnosti a u osob, které chtějí vykonávat činnost opatrovníka.
- Ve spolupráci s pobytovým zařízením sociálních služeb plánuje cíle pomoci opatrovancům.
- Uplatňuje zákonné nároky opatrovanců (důchod, sociální dávky).
- Spravuje finanční prostředky a majetek opatrovanců (hospodaření s důchody, zajišťování srážek, exekucí apod.), eviduje, koordinuje, kontroluje hospodaření finančních prostředků opatrovanců, se kterými disponuje zařízení sociálních služeb, kde jsou umístění.
- Zastupuje opatrovance v průběhu dědických řízení a jiných úředních jednání (soudy, výslechy, jednání s policií, s poskytovatelem sociálních služeb apod.).
- Dojednává a uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb, pracovní smlouvy apod.
- Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace opatrovanců.
- Sociální pracovník musí v termínu do 18 měsíců od nástupu absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví
Další předpoklady:
a) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
b) uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet),
c) orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
d) orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
e) orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
f) samostatnost, zodpovědnost, výborné komunikační schopnosti,
g) schopnost analytické a týmové práce,
h) zvládání stresové zátěže,
i) praxe ve státní správě a samosprávě výhodou,
j) praxe v registrovaných sociálních službách výhodou,
k) zvláštní odborná způsobilost - v sociálních službách, nebo při výkonu veřejného opatrovnictví výhodou,
l) řidičské oprávnění skupiny B výhodou.

Uchazeč podá písemnou přihlášku obsahující:
a) jméno, příjmení a titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis
K přihlášce se připojují tyto doklady:
a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně jazykových,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky se podávají do 30. 11. 2021 do 12:00 hodin v zalepené obálce označené: "Veřejná výzva - opatrovník" osobně na podatelně Městského úřadu Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí nebo písemně poštou na stejné adrese nebo prostřednictvím datové schránky.
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky veřejné výzvy a doloží v termínu požadované dokumenty, mohou být telefonicky, případně emailem pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny doklady obsahující osobní údaje. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit bez udání důvodu.

Kontakt na zaměstnavatele

Městský úřad DUBÍ
Mgr. Radek Kindl
417554628
kindl@mesto-dubi.cz


Poslední změna: před 2 týdny