Sociální pracovník - terén III (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Sociální pracovník - terén III". Nástupní mzda je 21 480–32 290 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník - terén III
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Bílina
Mzda:
21 480–32 290 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50
418 01 Bílina 1

+420 417 810 844

Další informace o volném místu

Požadavky:
splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dosažené minimální vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost)
znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
řidičský průkaz skupiny "B"
praxe ve veřejné správě a sociálních službách - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: (přiložit jako samostatný doklad)
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech)
originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 01.04.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VŘ- SP - terén III - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dohodou
Informace: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Iva Zábojníková, tel. 417 810 910, mob. č. 606 733 850. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele

Petra Prchalová, personální
+420 417 810 844
prchalova@bilina.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 7.3.2019