Ředitel / ředitelka (Újezdeček)

Obec Újezdeček nabízí v obci Újezdeček volnou pracovní pozici "Ředitel / ředitelka". Nástupní mzda je 29 750 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel / ředitelka
Obor(y):
Management , Výchova a vzdělávání
Obec:
Újezdeček
Mzda:
29 750 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
OBECNÍ ÚŘAD ÚJEZDEČEK-001
náměstí Boženy Němcové 2
415 01 Teplice 1

Další informace o volném místu

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ ředitelky, Mateřské školy Újezdeček.

Požadavky:
- Odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle § 5 a § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- požadovaná délka praxe min. 3 roky
- plná způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost problematiky školství a školských předpisů
- znalost práce na PC
- řídící, komunikační a organizační schopnosti

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu popř. korespondenční adresa uchazeče
- kontaktní spojení uchazeče (telefon a email)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit:
- Strukturovaný profesní životopis
- ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladu o dalším vzdělání)
- výpis z RT (ne starší 3 měsíce, originál nebo ověřené kopie)
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkce (ne starší 2 měsíce)
- koncepci řízení a fungování mateřské školy (max. 5 stran strojopisu formátu A4)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Informace o MŠ
- MŠ je příspěvkovou organizací obce Újezdeček
- kapacita mateřské školy je 25 dětí
- školní jídelna - výdejna s kapacitou 30 strávníků ( 25 dětí + 5 dospělých - personál)

Platové podmínky - nástupní mzda 29750,-Kč (dle platových tabulek)

Podávání přihlášek:
Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit ( rozhodující je datum doručení, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce:
na adresu: Obec Újezdeček, náměstí Boženy Němcové 2/1, 415 01 Újezdeček
Nejpozději do 30.4.2020
Obálka musí být označena jménem, příjmení, a adresou uchazeče a slovy "Konkurs MŠ-Újezdeček - NEOTVÍRAT"
Případné dotazy a informace na tel.č. 417 568 917 nebo podatelna@ujezdecek.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Kontakt na zaměstnavatele

Květoslav Koutník

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 13.3.2020