Ředitel/ka mateřské školy (Modlany)

Mateřská škola Modlany 20, příspěvková organizace nabízí v obci Modlany volnou pracovní pozici "Ředitel/ka mateřské školy". Nástupní mzda je 25 000–32 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel/ka mateřské školy
Obor(y):
Management , Výchova a vzdělávání
Obec:
Modlany
Mzda:
25 000–32 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Mateřská škola Modlany 20, příspěvková organizace
417 13 Modlany

Další informace o volném místu

Obec Modlany vyhlašuje dle ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE/ŘEDITELKY Mateřská škola Modlanská rolnička IČO: 72742402, Modlany 20, 417 13 Modlany, příspěvkové organizace

Předpoklady:
odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
morální a občanská bezúhonnost,
zdravotní způsobilost,
znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a organizační schopnosti)
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:
doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
strukturovaný profesní životopis,
lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15.2.2019 na adresu: Obec Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany, obálku označte "Konkurs: ŘEDITELE / ŘEDITELKY MŠ Modlanská rolnička - neotvírat". Účastník konkurzu nese náklady, které mu účastí v konkurzním řízení vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Lukáš Bartoň
starosta@modlany.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 16.1.2019