Pracovník kontroly I. (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Pracovník kontroly I.". Nástupní mzda je 21 260–31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Pracovník kontroly I.
Obor(y):
Finance , Administrativa
Obec:
Bílina
Mzda:
21 260–31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50
418 01 Bílina 1

+420 417 810 844

Další informace o volném místu

Požadavky:
dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu ekonomického směru, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny "B", zkouška odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání - výhodou, praxe ve veřejné správě - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad):
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech), originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 24.02.2020
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VŘ- ŽÚ- kontrola I - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Informace: vedoucí obecního živnostenského úřadu, Ing. Eva Brodská, tel. 417 810 940, mob. č. 723 773 893. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele

Petra Prchalová, personální
+420 417 810 844
prchalova@bilina.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 21.2.2020