Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče (Bílina)

Město Bílina nabízí v obci Bílina volnou pracovní pozici "Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče
Obor(y):
Obrana a ochrana , Věda a výzkum , Výchova a vzdělávání
Obec:
Bílina
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Městský úřad BÍLINA
Břežánská 50/4
41801

Další informace o volném místu

Požadavky:
dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou – zaměření na životní prostředí výhodou, organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost, znalost příslušných zákonů týkajících se odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství a rostlinolékařské péče - výhodou, znalost zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) a souvisejících předpisů, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), samostatnost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost, praxe ve veřejné správě - výhodou . řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad):
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno) ne starší tří měsíců (u cizích státních príslušníku též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručit nejpozději 20.03.2023
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – životní prostředí - osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: 02.05.2023 nebo dle domluvy stran
Kontakt: Ing. Helena Volfová - vedoucí oddělení životního prostředí, tel.: 417 810 875, mob.: 724 878 556
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny