Ekonom / ekonomka (Modlany)

Obec Modlany nabízí v obci Modlany volnou pracovní pozici "Ekonom / ekonomka". Nástupní mzda je 21 800 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ekonom / ekonomka
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Modlany
Mzda:
21 800 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV
Adresa pracoviště:
Obec Modlany
417 13 Modlany

+420 734 808 266

Další informace o volném místu

Charakteristika pozice:
- výkon komplexní ekonomické agendy při finančním hospodaření měst a obcí a jeho přezkumu, při sestavování rozpočtu města a při uplatnění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v praxi územních samosprávných celků
- sestavování rozpočtu obce
- sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu
- zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu na
jejich opatření při jejich neplnění
- navrhování a projednávání rozpočtových změn
- hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu územního samosprávného celku
a vypracovávání podkladů pro závěrečný účet - evidence a účtování dotací pro obec
- legalizace, vidimace (bude zajištěno školení)
- archivace, personalistika , mzdy atd.
- i ostatní činnost, která je nutná pro běh úřadu (mimo matriční činnosti) jelikož jsme menší obec

Kvalifikační požadavky:
-znalost účetního programu KEOW a KEO4 výhodou
-znalost práce s PC na dobré úrovni (Excel, Word, Outlook, Microsoft Office)
-středoškolské odborné vzdělání ekonomického zaměření, VŠ nebo VOŠ ekonomického zaměření výhodou
-orientace v rozpočtové skladbě výhodou
-znalost účetnictví, znalost účetních a evidenčních programů
-řidičský průkaz sk. B výhodou
-zkouška základní odborné způsobilosti výhodou

Přihláška musí obsahovat:
osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

Platové podmínky:
Řídí se Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Platová třída 9-10 dle dosaženého vzdělání, platový stupeň dle dosažené praxe, osobní ohodnocení v souladu s ust. § 131 Zákoníku práce, pracovní úvazek plný na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou.

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
-životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup: předpoklad od 1.3.2020 (po domluvě i dříve)

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí do 17.2.2020 do 16.00 hodin na adresu: (lze doručit i osobně na podatelnu níže uvedeného úřadu)
Obecní úřad Modlany, Modlany 34, 417 13 Modlany

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Bartoň - starosta obce tel:734 808 266 email: starosta@modlany.cz
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednáni. Vyhlašovatel se vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízeni kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. Uchazeč má nárok na požádání na vrácení poskytnutých materiálů.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Lukáš Bartoň, starosta
+420 734 808 266
kondrlova@modlany.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 1.2.2020